About: guechanreale

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי עובדים אמינים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערת ליווי בתל אביב – הפוך עובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחותינו מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

Recent Posts by guechanreale

No post yet.

Recent Comments by guechanreale

    No comments by guechanreale yet.