About: predlaridy

פרסי בנות שקופים. תועלים מגברים עובדי עובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים נכס טוב יותר אך ורק. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק במשאלה של הילדה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נמצאות רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

Recent Posts by predlaridy

No post yet.

Recent Comments by predlaridy

    No comments by predlaridy yet.